ردیاب ال رودز L RODS for dowsing

ردیاب ال رودز L RODS for dowsing
فلزیاب ال رودز L RODS for dowsing دارای دو میله ال مانند طلا اندود شده و یک جعبه پردازش اطلاعات که با باطری 9 ولتی کار می کند و به صورت کمر بند به کمر کاربر بسته می شود .

فرکانس دستگاه از طریق میله های ارسال و دیافت می شود و میله های طلا اندوه وقتی هدف را شناسایی می کنند میله ها به طرف هدف کشیده قفل می شود .
طلا فرکانس ملکولی از خود ساطع می کند . فلزیاب ال رودز L RODS فرکانس ساطع شده را دریافت کرده و اهداف درست را بدست می آورد .
در ردیاب ال رودز L RODS فاصله بین میله ها باید بین 20 تا 45 سانتی متری از هم در یک راستا نگه داشته شود . البته کاربر می تواند با امتحان جهت های متفاوت فاصله مناسب را بدست آورد .
چرا میله ها از طلا اندوه تهیه شده اند؟
در این نمونه ردیاب ، برای پیدا کردن هدف ، یک نمونه از همان فلز برای را برای راحتی کار در کنار ردیاب به کار می رود.
ردیاب ال رودز L RODS for dowsing بهترین ردیاب برای پیدا کردن طلا است .

 

L RODS for dowsing ال رودز

L RODS for dowsing ال رودز

You may also like...